FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Písmo


písmo písmo (FT)

- to sú grafické (ryté, maľované, kreslené, tlačené, razené a i.) znaky pre trvalé zachytenie vysloveného, mysleného alebo vymysleného slova, vety (prípadne aj hlásky a slabiky).

Najstaršie písmo bolo obrázkové, pričom vývoj postupoval od lineárneho znázornenia predmetu cez slovné obražkové písmo, kde znak predstavoval konkrétny pojem (klinové písmo, hieroglyfy, čínske písmo), až po fonetické obrázkové písmo so znakmi pre konkrétne i abstraktné pojmy.

V ďalšom vývoji vznikali hláskové písma so znakmi pre jednotlivé hlásky (latinka) alebo slabiky (arabské písmo) ( L42;886-887 L715;550).

--------
písmo>