FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hláska


hláska

- najmenší zvukový prvok reči; hlásky sa delia na samohlásky a spoluhlásky. Hláska je najmenšia komplexná jednotka materiálneho (fonetického) systému jazyka abstrahovaná z lineárneho toku reči ako paralela členenia jazykovych foriem na fonémy; fonetická paralela fonémy ( L715;256 L534;170).

---------
hláska>