FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Písmo čínske


písmo čínske

- jeden z najstarších systémov písma; má ideografický charakter. Každý znak čínskeho písma zodpovedá jednej slabike. Zo 70 tisíc znakov sa používa bežne 5-6 tisíc ( L42;216).