FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pedagogika psychoanalytická


pedagogika psychoanalytická

- pedagogika čerpajúca podnety z pôvodnej psychoanalýzy ( S. Freud), z neopsychoanalýzy (z analytickej psychológie C. Junga, z individuálnej psychológie A. Adlera) a z neofreudistov ((kultúrna psychoanalýza K. Horneyovej a E. Fromma). Tieto vplyvy obohatili pedagogiku o. i. o poznanie, že vychova v ranom detstve môže ovplyvniť vznik neskorších porúch a ťažkostí, o úlohe nevedomia vo výchove, o prevencii pocitu menejcennosti, o dôležitosti poradenstva, o citlivo uskutočňovanej sexuálnej vychove, o škodlivosti extrémnych vychovných štýlov, o dôležitosti sebakontroly učiteľov, o rozvíjaní tvorivej slobody, lásky a solidarity v škole ( L1039;179).