FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jung, c. g.


Jung, Carl Gustav (26. 7. 1875 - 6. 6. 1961) Kód: 88

- švajčiarsky psychológ a psychiater, zakladateľ analytickej psychológie ako jedného zo smerov hlbinnej psychológie.

Junga zaraďujú v širšom zmysle medzi švajčiarskych filozofov.

Jung bol synom evanjelického farára. Mal široké filozofické a kulturne záujmy. Už v detstve mal sklon k sneniu a pozoroval na sebe rôzne úrovne prežívania. Vyštudoval medicínu a špeicializoval sa na psychiatriu, pracoval na psychiatrickej klinike Burgh"pojem.php?obl=Lzli v Curichu, vedenej E"

Ústrednou témou Jungovej analytickej psychológie je proces individuácie (88).

--------------
Jung, C. G.>