FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Adler, a.


Adler, Alfred (1870-1937)

- rakúsky psychiater a psychológ. Od r. 1902 stúpenec S. Freuda. R. 1911 sa s ním rozišiel, keď vypracoval vlastnú koncepciu " individuálnej psychológie", podľa ktorej je hlavnou hybnou silou vývoja ľudskej psychiky snaha o prekonanie pocitu menejcennosti. Táto snaha ako stimul tvorivej aktivity umožňuje kompenzovať fyzické nedostatky, stratu sociálneho postavenia a pod. Úlohou individuálnej psychológie je zistiť a korigovať životnú líniu (nevedomý projekt, plán), ktorá sa formuje v najranejšom detstve a vytvára kostru životného správania sa osobnosti: určuje jej charakteristické konanie, spôsob prekonávania životných ťažkostí a pod.

A. Adler ovplyvnil neofreudistov a existenciálnu psychoanalýzu J.-P. Sartra.

Záver života prežil v USA.Adler, A.>