FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pedagogika


pedagogika (z gr. PAIDAGÓGIKÉ TECHNÉ = umenie výchovy) pedagogika (FT)

- výchovné konanie vrátane v ňom pôsobiacich hodnotových predstáv, cieľov, techník, konajúcich osôb, historicko-spoločenských podmienok inštitucionálne-organizačnych rámcov (vyskytol sa na označenie tohto komplexu aj názov " pedagógia ", ktorý zaviedol Dilthey ); veda o výchove a vzdelávaní a výskum zaoberajúci sa vzdelávaním a výchovou v rôznych oblastiach života spoločnosti.

Zakladateľom modernej pedagogiky ako samostatnej vedeckej disciplíny je J. F. Herbart.

-------------
pedagogika>