FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pásmo vývinové kultúry


pásmo vývinové kultúry

- proces (alebo viac menej integrované procesy) v rámci vývinu kultúry vyčlenený podľa povahy produktov, ktoré sa v jeho priebehu produkujú; za vývinové pásma kultúry možno považovať napr. vývin filozofie, umenia, náboženstva, vedy, techniky.