FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vývin filozofie


vývin filozofie = historickofilozofický proces = dejiny filozofie

- ireverzibilná kvalitatívna zmena filozofie, presnejšie tej ktorej určitej filozofie, filozofického smeru, filozofickej školy, filozofického systému a pod. Doposiaľ sa najčastejšie stretávame s nasledovnou periodizáciou vývinu filozofie:

filozofia staroveká
filozofia stredoveká
filozofia novoveká
filozofia súčasná

Pozri: vývin filozofie - podrobnejšie.

------------------
vývin filozofie>