FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Logika tradičná


logika tradičná Kód: 43

- formálna logika, ktorá skúma všeobecné ľudské zákony správneho budovania a spájania myšlienok pri uvažovaní ( zákon totožnosti, zákon protirečenia, zákon vylúčenia tretieho, zákon dostatočného dôvodu) a ich aplikáciu pri myšlienkovych postupoch, všeobecnoľudské formy myslenia ( súd a pojem) a formy spájania myšlienok pri usudzovaní ( indukcia, tradukcia, analógia, dedukcia), pravidlá dokazovania a vyvracania.

Zakladateľom tradičnej logiky je Aristoteles ( L462;576,527 an.)

Niekedy sa hovorí, že tradičná logika je logika, ktorá vznikla v stredoveku na základe Aristotelovej logiky ( L623;27).

------------------
logika tradičná>