FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Obeť


obeť

- dobrovoľné zrieknutie sa niečoho; objekt násilného alebo ničivého pôsobenia; hlavný náboženský obrad alebo objekt obetovaný božstvám ( vec, zviera alebo človek ). V kresťanstve Kristova obeť na kríži, v katolíckej cirkvi a v pravoslávnej cirkvi omša, v užšom zmysle jej obetná časť ( L715;499-500).