FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Moderna


moderna = moderná doba

- 1. obdobie európskych dejín nasledujúce po stredoveku (1500 - 1900), v ktorom dominovali nasledovné črty kultúry: realistickosť, hľadanie podstaty bytia, ontologickosť, uznávanie jednej prirody, uniformita, newtonovstvo, materialistickosť, reistickosť, trvácnosť, deterministickosť, predpovedanie, vytyčovanie utopických cieľov, mechanickosť, kontrolovanie, evolučnosť, hierarchickosť, štát, totalizovanie, akumulácia kapitálu, prekonávanie, silné myslenie, koncentrovanosť, viera, prinucovanie, uvedomelosť, usadlosť, somostatnosť osobnosti, izolovanosť jedinca, román, hľadačstvo, úprimnosť, vážnosť, dielovosť. Všeobecnohistoricky či historickoperiodizačne sa moderna tematizuje ako novovek.

2. vedomie doby, umelecké vedomie, filozofická teória, ktorých náplň kolíše podľa doby a je vymedzovaná istou konfiguráciou kategórií, napríklad základnou kategóriou moderny od 19. storočia sa stáva pojem odcudzenej skúsenosti, ktorá zahrnuje pocit izolácie a straty pevnej pôdy indivídua vo svete uvoľnených lákadiel moderného, veľkomestského života.

----------
moderna>