FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hesychazmus


hesychazmus (z gr. hésychia = pokoj, kľud)

- určujúci smer celej východnej kresťanskej mystiky počnúc neskorobyzantským obdobím, ktorý vznikol v atoskom mníšskom prostredí na prelome 13. stor. a 14. stor. a bol systematizovaný v prvej polovici 14. storočia Gregoriom Palamasom; preto hesychazmus niekedy stotožňujú s palamizmom; inokedy sa vhľadom na vplyv a význam hesychazmus stotožňuje dokonca s celou byzantskou mystikou.

Pomocou psychofyzickej metódy, spájajúcej zvláštnu techniku dychu s vytrvalým opakovaním ustálenej formuly (porov. mantra), sa dosahuje dokonalé sústredenie mysle. Tieto stavy boli sprevádzané svetelnými víziami a medzi atoskými mníchmi postupne prevládlo presvedčenie, že tu ide o nestvorené božie svetlo, ktoré ožiarilo Krista na hore Tábor.

--------------
hesychazmus>