FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Muž


muž muž (FT)

- dospelý ľudský jedinec mužského pohlavia; mužom sa stáva chlapec dosiahnutím veku napr. 18 rokov. Pojem muža prípadne iné významové útvary, ktoré sú výsledkom poznávania, prežívania, zobrazovania a pod. muža, závisia do značnej miery od kultúry, v rámci ktorej sa tvoria, najmä od tých významových útvarov, ktoré intervenujú pri vzniku pojmu muža, predstavy o mužovi a pod. K dôležitým pojmom muža patrí napr. biologický pojem muža, psychologický pojem muža, vojenskovedný pojem muža atď.

------
muž>