FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Morelly


Morelly ( 18. stor.)

- francúzsky filozof, hlavný predstaviteľ racionálneho socializmu a utopického socializmu. Snažil sa vyvodiť zákony spoločenského pokroku na podklade 'stálej' a 'nemennej' ľudskej prirodzenosti. Jeho ideálna spoločnosť spočíva na zrušení súkromného vlastníctva, práve každého občana byť živený na útraty kolektívu a na jeho povinnosti prispievať podľa svojich schopností k všeobercnému blahobytu. Tieto tri zásady by mohli vykoreniť zo spoločnosti všetky neresti a každé zlo.

Pre Morellyho kumnizmus sa nadchol Babeuf a socialistický myslitelia 19. stor. ( L719;188).