FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Neresť


neresť neresť (FT)

- je opak cnosti. Habitualizované nemorálne konanie. V stredoveku sa neresti členili v súlade s učením o siednych smrteľných hriechoch prevzatom z antiky nasledovne: pýcha, lenivosť, necudnosť, hnevlivosť, nemiernosť, závistlivosť, lakomosť.

---------
neresť>