FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Množina - druhy/príklady


množina - druhy/príklady

množina čísel

množina jednoprvková

množina konečná

množina nekonečná
množina neostrá
množina neprázdna
množina nespočítateľná

množina ohraničená
množina otvorená

množina prázdna

množina základná

podmnožina

systém množín