FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Množina neostrá


množina neostrá

- fuzzy množina, rozmazaná množina - množina, pre ktorej indivíduum platí, že je prvkom určitého stupňa (na rozdiel od klasickej množiny, pre ktorú platí, že indivíduum buď je alebo nie je prvkom množiny) ( L715;480).