FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Množina ohraničená


množina ohraničená

- v množine všetkých reálnych čísel, ktorá je lineárne usporiadaná reláciou "menší ako", každá neprázdna podmnožina nejakého uzavretého intervalu.

Neprázdna množina M reálnych čísel vtedy a len vtedy, keď existujú také reálne čísla D, H, že pre každé x î M platí D ó x ó H ( L322;130).