FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Množina základná


množina základná

- množina, z ktorej sa berú všetky podmnožiny pri uvažovaní v istej ohraničenej oblasti matematiky.

Pre každú podmnožinu A základnej množiny X sa definuje jej doplnok (komplement) ako množina všetkých prvkov množiny X, ktoré do A nepatria. c
Označuje sa A . Pre komplement platia nasledujúce de Morganove pravidlá:
c c c
(A U B) = A ď B
c c c
(A ď B) = A U B

( L715;803).