FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mikuláš i.


Mikuláš I. ( - 867)

- 105. pápež (858-867), jeden z najvýznamnejších zástancov pápežského primátu.

Vo svojich názoroch vychádzal z téz sv. Augustina a v tej dobe zhotovených pseudoisidorských dekretálií. Pápež je podľa neho pánom západnej i vychodnej cirkvi, jeho moc, ktorá pochádza cez sv. Petra od Boha, je nadradená biskupom i svetským panovníkom.

Využívajúc politické pomery po rozpade franskej ríše energicky presadzoval svoj program a vynucoval si poslušnosť cirkevných prelátov i kráľov. Príležitosť dokázať, že je nadradený aj konštantinopolskému patriarchovi, sa mu naskytla 858, keď sa naň odvolal zosadený patriarcha Ignatios a Mikuláš I. ho 863 opäť do funkcie potvrdil. Tento raz však precenil svoj vplyv a dostal sa do sporu s vtedajším patriarchom Fotiom i cisárom Michaelom III., v priebehu ktorého bol daný do kliatby a obžalovaný z herézy v dôsledku používania filioque. V dobe, keď spor vrcholi, došlo v Byzancii k palácovému prevratu. Mikulás I. krátko nato zomrel ( L628;449).