FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mienka


mienka mienka (FT)

- výsledok mienenia; významový útvar alebo názor, o ktorý sa možno rozumne prieť, či už preto, že predmet sporu znemožňuje rozhoduntie alebo preto, že dôkazy a argumenty, ktoré majú k dispozícii obidve strany, za normálnych okolností nestačia k preukázaniu pravdivosti ani jedného z oboch názorov. V bežnom zmysle je teda mienka buď súd, ktorý hodnotí ciele ľudského konania, alebo súd metodologický, ktorý sa týka prostriedkov, pričom situácia je taká zložitá, že ju na základe súcasných znalostí nemožno vyriešiť, alebo súd faktický, týkajúci sa minulosti, súcasnosti alebo budúcnosti, ktorý nemožno preukázať dostupnými dôkazmi ( L111;69). Napr. kolektívna mienka, verejná mienka.

---------
mienka>