FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Materializmus vulgárny


materializmus vulgárny

- filozofický smer z polovice 19. storočia zjednoduąujúci a vulgarizujúci základné princípy materializmu. V podmienkach prudkého rozvoja prírodných vied bol výrazom pozitivistickej reakcie materializmu na idealistickú dialektiku najmä nemeckej klasickej filozofie. Hlavnými predstaviteµmi boli: C. Vogt, J. Moleschott, L. B?chner.