FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Filozofia nemecká klasická


filozofia nemecká klasická Kód: 170

- vyvrcholenie novovekej filozofie, najvýznamnejši prípevok nemeckej filozo- fie v období novoveku, rezentovaný učením I. Kanta, Fichteho, Schellinga, Hegela a Feuerbacha: Kantov kritický idealizmus, nemecký idealizmus Fichteho, Schellinga a Hegela a antropologický materializmus L. Feuerbacha.

-----------------------------
filozofia nemecká klasická>