FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pozitivizmus


pozitivizmus Kód: 233

- smer súčasnej filozofie, ktorý vychádza z toho, čo je pozitívne, čiže dané, faktické. Na toto pozitívne aj obmedzuje svoju výskumnú aktivitu, všetko, čo je mimo tohto pozitívne daného, považuje za transcendentné, metafyzické a výskum zameraný na metafyzické považuje za neužitočný a nevedecký. Pozitivizmus v spore s novokantovstvom a filozofiou života utvára v poslednej tretine 19. storočia prvú ideovú formáciu poklasickej filozofie (cf. filozofia 19. st. 3. tret. (Novosad, F.)-E1). Zakladateľom pozitivizmu ako filozofického smeru je A. Comte.

---------------
pozitivizmus>