FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Mágia čierna


mágia čierna

- v podstate evokačná mágia číže mágia, pri ktorej sa uplatňujú zaklínania duchov s cieľom získať rôzne vonkajšie výhody bez ohľadu na mravné kvality, podrobiť si fenomény prírody silou vôle a rozhodnutia. Čiernu mágiu považujú za najnižší stupeň mágie a čierneho magika za človeka, ktorý znásilňuje prírodu s nebezpečenstvom, že keď sa pri svojich operáciách alebo vo svojom postupe dopustí chyby, reakcie sveta, ktoré si chcel podrobiť, ho zničia (cf. L396;245).