FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kvantifikovať


kvantifikovať (lat.)

- určiť množstvo niečoho, jeho mieru; zavádzať, zaviesť hľadiská kvantitatívnych vzťahov pri skúmaní javov.