FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Skúmanie


skúmanie

- odborné, vedecké, filozofické štúdium, pozorovanie, bádanie; spôsob produkovania nového poznania, spočívajúci vo vytýčení si úlohy, predbežnej analýze existujúcich údajov, podmienok a metód riešenia úloh danej triedy, vo formulácii východiskových hypotéz, v ich teoretickej analýze, v plánovaní a organizácii eventuálneho experimentu a jeho uskutočnení, analýza a zovšeobecnenie získaných výsledkov, v overovaní hypotéz na základe získaných faktov, v definitívnej formulácii získaných faktov a zákonov, v získaní vysvetlení a prognóz.

-----------
skúmanie>