FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Miera


miera

- rozmer, rozsah, množstvo, primeranosť; nástroj na určovanie rozmerov; jednotka merania. Vo filozofii mieru chápu napr. ako kvalitatívne určený interval kvantitatívnych zmien, v hraniciach ktorého môže existovať daná kvalita či podstatná určenosť objektu ( L65;194).

Pojmy alebo predstavy miery závisia od významových útvarov, ktoré intervenujú v priebehu ich tvorby a značne sa líšia. Napr. v gréckej mytológii je symbolom miery bohyňa spravodlivosti Themis, jej dcéra Diké (ochrankyňa mieru, pokoja a práva) a Nemezis (bohyňa spravodlivej odplaty. V antických tragédiách miera vystupuje ako druh kozmickej miery (nepisaný zákon, ktorý nemožno beztrestne prekročiť, nevratné striedanie dňa a noci). V matematike sa miera o. i. chápe ako pomer danej veličiny k zvolenej mernej jednotke, vo fyzike o. i. ako meradlo, ktorým možno v priebehu používania reprodukovať trvalým spôsobom jednu alebo niekoľko určitých hodnôt meranej veličiny.

Filozofickú kategóriu miery vymedzil po prvý raz Hegel, a síce ako jednotu kvalitatívnej a kvantitatívnej určenosti vecí.

--------
miera>