FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kurz


kurz

- 1. smer pohybu (dopravného prostriedku, dopravy, ap.); 2. relatívne samostatný organizačný systém skupinového vzdelávania a výcviku na účely všeobecnej a odbornej prípravy, kvalifikácie či rekvalifikácie, zaškolovania či doškolovania, prípravy na riadiacu funkciu ap.; 3. školský kurz, tzv. učebný predmet ako súčasť učebného plánu alebo študijného plánu školy v určitej oblasti; 4. smer politickej alebo inej verejnej činnosti zastávanej vládou, politickou stranou ap. ( L715;374).