FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Kultúra slovenská súčasná


kultúra slovenská súčasná

- súčas» súčasnej európskej kultúry. Súčasná slovenská kultúra sa rodí v 2. polovici 19. stor., je najvýraznejąou sebareflexívnou zloľkou je súčasná slovenská filozofia, ktorá sa rozvíjala tak doma, na Slovensku, ako aj v zahraničí, najmä v Amerike, Taliansku, Nemesku, ©vajčiarsku.