FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Konkordancia


konkordancia (lat.)

- zhoda, súhlas, súlad; prehľadný zoznam slovne alebo vecne zhodných miest z jednej alebo z niekoľkých kníh; v stredoveku: okrajové poznámky k textu. Opak: diskordancia.

Pojem konkordancie (spolu s pojmom synkrisis) je hlavným pojmom synkriticizmu: tu ide o utvorenie prehľadného zoznamu zhodných miest v konfigurácii kategórií a hodnôt intervenujúcich v tvorbe obrazov sveta a všetkých ostatných významových útvarov rôznych kultúr alebo historických období. Konfiguráciou týchto intervenujúcich kategórií a hodnôt je daná charakteristika jednotlivých kultúr alebo historických období a ich obraov sveta. Táto konfigurácia je udržiavaná osobnou skúsenosťou a je vystavená zmenám, avšak zmenám indivíduom sotva pozorovateľným.

---------------
konkordancia>