FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Obdobie historické


obdobie historické

- rozlíšiteľná časť dejín, úsek dejín v priebehu určitého časového intervalu, napr. pravek , starovek , stredovek, novovek, súčasná doba.