FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Synkrisis


synkrisis

- nereduktívne usúvzťažňovanie, spájanie a porovnávnie, zjednocovanie, zozbieranie s cieľom prezrieť a porovnať; druh syntézy; opozitum k diakrisis (oddeľovaniu). Cieľavedome uskutočňovanou synkrisis je synkritika.

------------
synkrisis>