FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Komparatistika právna


komparatistika právna

- porovnávací výskum práva, ktoré (pokiaľ ide o pozitívne právo) je rôzne v rôznych štátoch a samo sa pre porovnávanie ponúka. Uvedomelá a cieľavedomá právna komparatistika je v odbore právnej vedy špecializácia s neveľmi dlhou históriou a spravidla sa datuje od roku 1869, keď v Paríži založili doposiaľ existujúcu Société de législation comparée. Vedecké základy porovnávacej právnej vedy však boli položené až na prelome 19. stor. a 20. stor. Prvý právnokomparatistický kongres sa konal v Paríži roku 1900. Po ňom nasledoval rozkvet porovnávacej právnej vedy, o ktorý sa zaslúžili jej priekopníci, vtedy preslávení francúzski právnici Francois Raymond Saleilles a Edouard Lambert, ktorých pokladajú za zakladateľov modernej porovnávacej právnej vedy ( L453;3,5).

Zakladateľom právnej komparatistiky na Slovensku je Š. Luby.