FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veda právna


veda právna Kód: 66

- jurisprudencia -je vedecké skúmanie práva, a to jednak ako špecifického normativneho systému, t. j. ako súboru právnych noriem, jednak ako takého, t. j. jeho pôvodu, formy a podstaty. Právo v tomto druhom zmysle potom skúma teória práva (čiže jurisprudencia). Právna veda je súčasťou predmetu právnej filozofie.

--------------
veda právna>