FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Kinematika


kinematika

- náuka o pohybe materiálnych telies a systémov (o jeho priebehu v čase a v priestore); kinematika je čas» mechaniky, ktorá opisuje priebeh mechanického pohybu, t. j. tvar dráhy a priebeh pohybu po dráhe v závislosti od času.