FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Pohyb mechanický


pohyb mechanický

- anorganická forma pohybu hmoty, ktorá spočíva v zmene miesta pozemných a hviezdnych telies. Mechanický pohyb je premiestňovanie telesa vzhľadom na iné telesá. Mechanický pohyb je predmetom skúmania predovšetkým mechaniky.