FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Kategória vývojovosti


kategória vývojovosti

- významový útvar dominujúci v súčasnom type významové univerza. Kategória vývojovosti je syntézou poznania vývojovosti alebo vývinu. Kategória vývojovosti dnes intervenuje (s tendenciou dominovať) už nielen v historických a iných spoločenských vedách a v biologickych disciplínach, ale aj vo vedách fyzikálnych a v teologických disciplínach a v náboženskofilozofickom myslení. Samozrejme, že pritom sama podlieha spontánnym zmenám i cieľavedomému stvárňovaniu alebo de(kon)štrukcii.

------------------------
kategória vývojovosti>