FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Veda spoločenská


veda spoločenská

- súbor vedných disciplín o spoločnosti v jej historickom i synchrónnom priereze.

-------------------
veda spoločenská>