FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Katedra slovenského jazyka ff uk, bratislava


Katedra slovenského jazyka FF UK, Bratislava

- najstaršie univerzitné slovakistické pracovisko na Slovensku.

R. 1921 bol založený Seminár pre slovanskú filológiu, neskôr Slovanský seminár so štyrmi oddeleniami. Riadieteľom oddelenia pre reč a literatúru slovenskú bol prof. J. Škultéty ( L534;232).