FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Slovenčina


slovenčina = slovenský jazyk

- západoslovanský jazyk, najbližší češtine. Národný jazyk Slovákov. "Všetci príslušníci slovenského národa hovoria spoločným jazykom - slovenčinou. Týmto jazykom sa slovenský národ odlišuje od ostatných národov. Pretože slovenský jazyk je výtvorom a majetkom všetkých príslušníkov slovenského národa, je naším národným jazykom, našou národnou rečou. Pre tento pojem sa v minulosti používal menej presný termín materinská reč." ( L496;5).

Slovenský jazyk sa vyvinul z praslovančiny, jeho základ sa formoval v 5. stor. - 9. stor., konštituovanie slovenského jazyka ako osobitného slovanského jazyka sa zavřšilo v 10. stor.

-------------
slovenčina>