FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Jazygovia


Jazygovia

- staroveká etnická skupina z príbuzenstva Sarmatov, ktorú uvádzajú antickí autori Hérodotos a Ovidius ako významné etnikum na pobreží Azovského mora. Z pôvodnej oblasti rozšírenia sa Jazygovia v dobe od 1. stor. pr. n. l. do 1. stor. n. l. presunuli na územie medzi Dunajom a Tisou. kde žili ako kočovníci, zaoberali sa pastierstvom. V 5. stor. zanikli spolu s ostatnými kmeňmi Sarmatov v celej tejto oblasti v dôsledku sťahovania národov (zachovalo sa iba meno pôvodnej župy Jász a mesta Jászbereny v dnešnom Maďarsku) ( L218;124).