FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Íri


Íri

- keltský národ v Írsku. Íri predstavujú jediné keltské etnikum v Európe, ktoré si zachovalo nielen vlastný jazyk ( írčinu), ale vytvorilo aj moderný národ vo vlastnom štáte.

Pôvod Írov sa datuje do 4. stor. pr. n. l., kedy ostrov osídlili Kelti.

V 3. stor.- 5. stor. tu vznikli malé keltské kráľovstvá.

V 8. stor.- 9. stor. začali útoky Vikingov, ktoré podnecovali obyvateľov k zjednoteniu a vytvoreniu Írskeho štátu (okolo roku 1000).

Od roku 1171 nasledovalo postupné podrobenie Írov (Henrych II. Anglický a i.), ale aj početné povstania proti vládnucej anglickej šľachte a neskôr aj buržoázii.

V roku 1801 bolo Írsko násilne pripojené k Veľkej Británii, čo vyvolalo nové vlny odporu a masového politického hnutia za autonómiu, ktorú Íri dosiahli r. 1914.

1919-1921 nasledovala partyzánska vojna proti Britom, ktorí r. 1921 Írsko rozdelili na domínium nazvané Slobodný štát írsky a na tzv. Severné Írsko (provincia Ulster).

Írska republika získala územnú nezávislosť v r. 1937.

Neskorší dlhoročný boj Írov v dobrovoľnej Írskej republikánskej armáde (IRA), založenej ako partyzánska vojenská organizácia v r. 1919 a usilujúcej sa o pripojenie Ulsteru a získanie úplnej nezávislosti celého ostrova od Veľkej Británie.

------
Íri>