FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hudba programová


hudba programová

- druh hudby, ktorá podriaďuje hudobné stvárnenie mimohudobnému obsahu ( deju, javu, predstave, myšlienke).

Programová hudba vznikla v 19. stor. ako inštrumentálna hudba