FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Homo erectus


Homo erectus ( lat.) pôvodný názov: Pithecanthropus erectus, pitekantrop

- človek vzpriamený, opočlovek. Sedemdesiat rokov ho pokladali za najstarší typ človeka na Zemi (od prvého nálezu r. 1891 na ostrove Jáva, až po nálezy druhu Homo habilis v Afrike).

V antropogenéze predstavuje ďalší vývojový typ človeka, samostatný druh, ktorý nasledoval vývojovo po druhu Homo habilis.

Žil v období pred 1 mil.-500 tisíc rokmi, avšak niektoré jeho formy, ako napr. Sinanthropus, Maueranthropus a i. prežívali až do obdobia pred 300 000 rokmi.

Homo erectus žil ešte v teplých lesostepných krajinách, ale postupne sa začal šíriť pozdĺž pobreží a tokov riek aj do vnutrozemia tropických a subtropických oblastí Afriky, Ázie a Európy.

Nálezy kostrových a kulturnych pozostatkov sú známe zo všetkých troch kontinentov Starého sveta. medzi najvýznamnejšie nálezy patrí okrem početných pozostatkov objavených na ostrove Java a v Číne najmä tzv. Heidelberský človek, zvaný tiež Mauerský (podľa nálezu dolenej čeľuste pri Meuere, Schotensack, 1908), Homo erectus officinalis, Lantian, (K"pojem.php?obl=Nigswald, 1952), "dalej nález Homo erectus capensis (Kapské Mesto, Robinson, 1953), Homo erectus mauritanicus (Ternifina - Alžír, Arambourg, 1954), Homo erectus leakeyi (Olduvay - Tanzania, Leakey, 1963), Homo erectus palaeohungaricus (Vertéssz"pojem.php?obl=Ll"s, Thoma, 1966) a i.

---------------
Homo erectus>