FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Homo


Homo ( lat.)

- človek - rod čeľade Hominidae. Zahřňa fosílne druhy Homo habilis, Homo erectus a Homo sapiens (s niektorými poddruhmi) a recentný poddruh Homo sapiens sapiens ( L715;261).