FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Sinanthropus pekinensis


Sinanthropus pekinensis st. názov pre Homo erectus pekinensis
= sinantropus

- typ fosílneho človeka (čínsky človek) z jaskyne v Čou-kchou-tiene (Čína). Objavili ho 1920-1937 Wen Čung Pei, D. Black a F. Weidenreich. Našli sa pozostatky z vyše 40 jedincov (14 lebiek a čeľustí, vyše 150 zubov a časti kostí končatín). Kosti sú ťažké, lebky sa zdajú pokročilejšie ako pri jávskom pitekantropovi. Lebková kapacita je priemerne 1050 cmü (n=3). Čeľuste vystupujú dopredu, nejstvuje bradový hrboľ. Veľmi málo kostí Sinanthropa pekinensis sa našlo v ich anatomických vzájomných vzťahoch; niektoré svedčia o pravdepodobnom kanibalizme. Geologické datovanie zaraďuje nálezy do glaciálu mindel až do raného interglaciálu mindel-riss ( L373;792).

Výskyt sinantropa spadal do záverečného obdobia spodného pleistocénu a počiatku stredného pleistocénu a je dnes obsolútne datovaný do doby pred asi 450 až 350 tisícami rokov.

Sinantropus je geologicky a vývojovo mladšou formou človeka vzpriameného. Podľa vedno siedmich zachovaných fragmentov stehenných kostí sa usudzuje, že sinantropus bol menšieho vzrastu ako jávsky pitekantropus. Dosahoval výšky 150-160 cm. Vývojvo stojí vyššie ako Homo erectus erectus i Homo erectus modjokertensis.

--------------------------
Sinanthropus pekinensis>