FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Hodvábna cesta


Hodvábna cesta

- významná staroveká a stredoveká obchodná cesta cez Strednú Áziu ktorá spájala Čínu s Rímskou ríšou a Byzantskou ríšou; od 2. stor. pr. n. l. sa jej prostredníctvom dostalo do Európy mnoho čínskych technických vynálezov ( papier, hodváb, porcelán) ( L715;259).