FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Hláska - odkazy


hláska - odkazy

artikulácia

dorozumievanie

hláska slabikotvorná
hláskoslovie
hovorenie

reč

samohláska
spoluhláska